Op 6 juli 2017 is in de pensioenkamer een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-middelloonregeling, de pensioenregeling van vrijwel alle ambtenaren waaronder de burgermedewerkers bij Defensie.
Het zikavirus heerst in Zuid- en Midden –Amerika en in landen in Afrika en Azië. Het virus kan tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Defensie heeft daarom drie maatregelen uitgevaardigd voor militairen en burgerpersoneel.

Namens het defensiepersoneel én hun thuisfront zijn de gezamenlijke vakbonden vandaag een petitie gestart. Ook op die manier willen we druk zetten op de minister en de politiek. Als de petitie bij de overheid is ingediend, hebben de indieners recht op een antwoord. Via de petitie zetten we extra druk. Die moet, naast de acties, leiden tot een goede cao én een ‘up to date’ defensieorganisatie. We willen met de petitie zoveel mogelijk handtekeningen ophalen. De gezamenlijke vakbonden hebben alleen al zo’n 70.000 leden. De 100.000 moeten we dus makkelijk halen.