De AFMP heeft ingestemd met de afspraken die de werkgevers en de ambtenarenbonden eind juni hebben gemaakt over wijzigingen in de ABP-middelloonregeling vanaf 1 januari 2018. De pensioenregeling voor het burgerpersoneel bij defensie. 

Op 6 juli 2017 is in de pensioenkamer een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-middelloonregeling, de pensioenregeling van vrijwel alle ambtenaren waaronder de burgermedewerkers bij Defensie.
Het zikavirus heerst in Zuid- en Midden –Amerika en in landen in Afrika en Azië. Het virus kan tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Defensie heeft daarom drie maatregelen uitgevaardigd voor militairen en burgerpersoneel.