Hiermee maken de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO) bekend dat op 12 oktober 2017 er (eindelijk) een onderhandelaarsresultaat is bereikt voor de sector Defensie.

Minister van Defensie Klaas Dijkhoff

Te vaag en structureel te weinig geld voor Defensie en geen enkele visie voor de toekomst. Dat zijn volgens AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels de belangrijkste kenmerken van het regeerakkoord. “Ik ben fors teleurgesteld. Vertrouwen in de toekomst hebben wij nog allerminst.”

Voor de sector Post Actieven (PA) van de AFMP worden in december 2017 nieuwe verkiezingen gehouden voor de PA Kaderraad. Het gaat om de periode 2018 tot 2020. Wie geïnteresseerd is in deelname kan zich aanmelden.