Verkiezingen

Verkiezingen

Verantwoordingsorgaan ABP
Binnenkort zijn er verkiezingen voor Verantwoordingsorgaan van de ABP. Heb je kennis van zaken en ben je gemotiveerd om de pensioenbelangen van de deelnemers te (mee) te behartigen? Stel je kandidaat!

Bij het ABP worden begin 2018 verkiezingen gehouden voor het Verantwoordingsorgaan (VO). Dit adviesorgaan van het pensioenfondsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers én van de werknemers. Deze laatste groep is onderverdeeld in zij die nog werken en zij die een pensioenuitkering genieten. Je kunt je namens je bond tot eind oktober kandidaat stellen voor het Verantwoordingsorgaan. 

Wat doet het VO?
De leden van het Verantwoordings-orgaan hebben inspraak over hoe het pensioenfonds bestuurd wordt. Het ABP-bestuur legt verantwoording af aan het VO over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het VO adviseert onder andere over: het vaststellen van het premie- en indexatiebeleid, het strategisch beleggingsbeleid, communicatie en wijzigingen van de statuten en reglementen van ABP. Verder mag het Verantwoordingsorgaan kandidaten voordragen voor de leden van het ABP-bestuur namens de gepensioneerden en voor de vijfkoppige Raad van Toezicht, die onder andere de risico’s die het bestuur neemt op beleggingsgebied in het oog houdt.

Goede vertegenwoordiging
Het Verantwoordingsorgaan heeft dus veel invloed op het beleid van het ABP. Daarom is het belangrijk dat beroepsgroepen zoals het defensie- en politiepersoneel goed vertegenwoordigd zijn, opdat hun speciale arbeidsvoorwaarden (voldoende) hun weerslag blijven vinden in hun pensioenvoorzieningen. Bij de laatste verkiezingen (in 2014) heeft de AFMP samen met MARVER en NPB 3 van de 32 zetels bemachtigd. De bonden van FNV Veiligheid – de AFMP, de Marechausseevereniging en de NPB – namen aan de verkiezingen voor dit Verantwoordingsorgaan deel met een gezamenlijke kandidatenlijst. De drie zetels werden verdeeld over de fractie ‘actieve deelnemers’ en de fractie ‘pensioengerechtigden. Ook ditmaal staan we op een lijst met FNV Veiligheid.
 
Wat ga je doen?
Als lid van het VO verdiep je je in diverse onderwerpen op het terrein van het pensioenfonds. Binnen de bevoegdheden van het VO neem je actief deel aan de meningsvorming van je eigen delegatie en van het hele VO. Ook neem je actief deel aan de overlegvergaderingen met het bestuur van het pensioenfonds.
 
Wat verwachten wij van jou?
  • Je bent deskundig door opleiding en hebt affiniteit met en/of kennis van pensioenen
  • Je wilt belangen behartigen van ABP-deelnemers
  • Je bent bekend met (een deel van) de achterban
  • Je kunt het beleid van de AFMP vertalen en uitdragen
 
wat kun je van ons verwachten?
Wij zullen je eerst informeren over de kandidaatstelling, criteria, de selectieprocedure en het verdere proces rond de verkiezingen. Als lid van het VO kun je (na de verkiezingen) rekenen op een inwerkprogramma, periodieke bijscholing, ondersteuning door medewerkers van de bond, actuele informatie en achtergronddocumentatie.
 
Aanmelden
Interesse in het profiel, of in deelname aan de selectie voor kandidaat voor de verkiezing van het VO? Stuur dan een email met je CV en lidmaatschapsnummer naar
[email protected]. Wij zullen dan op korte termijn contact met je opnemen om je te informeren over het vervolgtraject. Je kunt je tot uiterlijk 31 oktober aanmelden.