Verkiezing kaderraadsleden

Verkiezing kaderraadsleden

Sector Postactieven
Voor de sector Post Actieven (PA) van de AFMP worden in december 2017 nieuwe verkiezingen gehouden voor de PA Kaderraad. Het gaat om de periode 2018 tot 2020. Wie geïnteresseerd is in deelname kan zich aanmelden
De sector PA heeft, op basis van haar huidige ledental, twaalf vertegenwoordigers in de kaderraad en in de jaarlijkse Bondsvergadering. De AFMP roept haar postactieve leden op zich kandidaat te stellen voor de Kaderraad PA. De kaderraad vertegenwoordigt de postactieve leden van de vereniging.
 
De vertegenwoordiging bestaat uit collectieve belangenbehartiging in het belang van onze leden. Jaarlijks vinden daartoe acht PA-kaderraden plaats, waarbij de kaderraadsleden overleggen over de belangen die de PA aangaan én de brede AFMP-agenda. De kaderraden worden gevolgd door eveneens acht sectorenberaden waarbij de kaderleden het algemeen bestuur adviseren.
 
Interesse?
Bent u geïnteresseerd in een vertegenwoordiging in de kaderraad? Dan ontvangen wij uw kandidaatstelling graag per e-mail ([email protected]) of schriftelijk (AFMP, t.a.v. voorzitter verkiezingscommissie sector PA, Postbus 9124, 3506 GC Utrecht). Uw opgave moet uiterlijk 30 november bij ons binnen zijn.