Vacature AB:

Vacature AB:

Bestuursleden gezocht
Door de betrokkenheid en inbreng van kaderleden kunnen wij de individuele en collectieve belangen van onze leden maximaal behartigen. De AFMP is op zoek naar enthousiaste onbezoldigde bestuursleden die mee willen bouwen aan een sterke en herkenbare vakbond. Wij bieden u ondersteuning en faciliteiten om uw vakbondswerk goed te kunnen doen.
De AFMP zoekt enthousiaste, bij voorkeur werkende leden die bereid zijn het Algemeen Bestuur te versterken en kritisch mee te praten over het beleid en de activiteiten van de bond. Het Algemeen bestuur bestaat uit drie bezoldigde dagelijks bestuurders en maximaal zeven onbezoldigde bestuurders vanuit de diverse sectoren. Deze vormen samen één team.
 
U moet in staat zijn en er plezier in hebben om mensen in beweging te krijgen, de belangen van alle leden te behartigen, te vertegenwoordigen én mensen te binden. Personen die hun mening goed kunnen formuleren, doortastend zijn en bereid zijn samen oplossingen te zoeken voor soms lastige vraagstukken hebben de voorkeur. 
 
U hoeft niet volledig op de hoogte te zijn van het beleid en de activiteiten van de AFMP, we verwachten uiteraard wél dat u lid bent van onze vereniging. We vragen van u wél meer dan gemiddelde belangstelling en een gezonde dosis verstand. En uiteraard zorgen we ook voor een inwerkprogramma.
 
We zoeken vooral actief dienende leden. Maar ook geïnteresseerden uit de PA zijn welkom. Daarbij bestaat de voorkeur voor één vacature die gevuld wordt vanuit de sector Marine. Hebt u belangstelling en wilt u meer weten? Stuur dan een email naar de secretaris van de AFMP [email protected]. Wij nemen dan snel contact met u op.