Rekest-actie

Rekest-actie

opgeschort na AVW-resultaat
Onlangs riepen de bonden alle defensiemedewerkers op om een rekest in te dienen voor een goede cao. Wij krijgen signalen dat hier door heel veel medewerkers gehoor aan is gegeven in de afgelopen weken. De bonden willen iedereen die aan deze actie heeft meegedaan bedanken. Sinds het bereiken van het onderhandelaarsresultaat op 12 oktober is deze actie opgeschort.