31 januari 2018

Rechtspositie voor na de dienst

Ook na je loopbaan werkt de rechtspositie van Defensie nog door. Denk daarbij niet direct aan je pensioen. Ook andere regelingen kunnen, afhankelijk van het soort ontslag, van pas komen voor postactieve defensiemedewerkers. Sommigen verlaten Defensie immers op eigen verzoek, anderen door een contracteinde, ontslagleeftijd, reorganisatie of ziekte.

Dit is een overzicht van de meest gezochte regelingen voor na de dienst, zowel voor oud-militairen als voor oud-burgermedewerkers. Mis je specifieke regelingen of situaties? Neem dan even contact met ons op.

SBK 2012 en BWW
Moet je Defensie verlaten vanwege een reorganisatie? Dan is het Sociaal Beleidskader Defensie 2012-2016 (SBK 2012) waarschijnlijk op jou van toepassing.
Klik hier voor het SBK 2012

Na ontslag op basis van het SBK 2012 of als je contract bij Defensie eindigt, kun je vaak aanspraak maken op een financieel vangnet. De voorwaarden hiervoor staan in het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie (BWW)
Klik hier voor het BWW

SBK 2004 en wachtgeld
Heb je Defensie moeten verlaten vóór 2012? Of werd je boventallig door een reorganisatie die al vóór 2012 was gestart? Dan geldt het Sociaal Beleidskader 2004 (SBK 2004) nog voor jou.
Klik hier voor het SBK 2004

Het financiële vangnet voor het SBK 2004 werd gevormd door wachtgeld. Voor militairen op basis van de Militaire Wachtgeldregeling 1961.
Klik hier voor de Militaire Wachtgeldregeling 1961

Voor burgermedewerkers op basis van het Wachtgeldbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.
Klik hier voor het Wachtgeldbesluit

UGM en FLO
Bereik je als militair de ontslagleeftijd zoals bepaald in het AMAR? Dan ga je met functioneel leeftijdsontslag (FLO) en ontvang je een uitkering op basis van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM).
Klik hier voor de UGM

De meeste burgermedewerkers gaan tegenwoordig met pensioen op de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor bepaalde groepen geldt nog een eerdere FLO. Zij ontvangen dan een uitkering op basis van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie.
Klik hier voor het Besluit uitkering wegens FLO burgerambtenaren defensie

Veteranen
Ben je veteraan en heb je steun of zorg nodig in verband met je uitzendverleden? Ook na het verlaten van Defensie kun je een beroep doen op de Veteranenwet
Klik hier voor de Veteranenwet

en het Veteranenbesluit.
Klik hier voor het Veteranenbesluit

Dienstslachtoffers
Ben je tijdens je loopbaan bij Defensie arbeidsongeschikt geworden door de dienst? Dan heb je misschien recht op een aanvullende uitkering. Voor de (oud)militair is die uitkering te vinden in het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen.
Klik hier voor het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen

Voor burgermedewerkers bestaat er een uitkering op basis van het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie.
Klik hier voor het Besluit arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie