31 januari 2018

Rechtspositie voor militairen

De rechtspositie voor militairen is niet te vinden in één overzichtelijk cao-boekje. Je zult daarvoor moeten speuren in de vele regelingen, die staan in de zogenoemde MP-bundels.

Door de enorme hoeveelheid is het vaak lastig om de juiste informatie te achterhalen. Daarom geven we jou een overzicht van de meest gezochte regelingen en onderwerpen. Staat jouw onderwerp er niet bij of is de regeling niet duidelijk? Neem dan contact met ons op, dan zoeken we het voor je uit.

Loopbaan, van aanstelling tot ontslag
In het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) vind je onder andere informatie over je aanstelling, opleidingen, functietoewijzing, bevordering, doorstroom, verlof en ontslag.
Klik hier voor het AMAR

Veel van de onderwerpen uit het AMAR worden verder uitgewerkt in de Voorlopige Voorziening Uitvoeringsreglement AMAR (VV URAMAR).
Klik hier voor het VV URAMAR

Inkomen, toelagen en vergoedingen
Zoals de naam al zegt, staat er in het Inkomstenbesluit Militairen (IBM) van alles over je inkomen. Dan gaat het natuurlijk niet alleen over loon, maar ook over vakantiegeld, eindejaarsuitkering en ziekengeld.
Klik hier voor het IBM

Meer informatie over diverse toelagen en premies vind je in de Inkomstenregeling Militairen (IRM)
Klik hier voor de IRM

Ben je benieuwd naar de vergoeding voor overwerk, onregelmatige diensten (TOD) of meerdaagse activiteiten (bv. vaartoelage of oefentoelage)? Kijk dan eens in de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB).
Klik hier voor de VROB

Reiskosten, huisvesting en voeding
Het Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD) regelt van alles rondom verplaatsingen, niet alleen voor woon-werkverkeer maar ook als je bijvoorbeeld moet verhuizen.
Klik hier voor het VKDB

Een aantal onderwerpen uit het VKBD is verder uitgewerkt in de Verplaatsingskostenregeling Defensie (VKRD)
Klik hier voor de VKRD

Voor dienstreizen gelden weer afwijkende regels. Die zijn gebaseerd op het Besluit Dienstreizen Defensie (BDD)
Klik hier voor het BDD

Meer informatie over reiskosten en verblijfkosten tijdens een dienstreis kun je vinden in de Regeling Dienstreizen Defensie (RDD)
Klik hier voor het RDD

En of je recht hebt op huisvesting en voeding staat tenslotte in de Regeling Huisvesting en Voeding Militairen 2018 (RHVM 2018).
Klik hier voor de RHVM

Buitenland
Krijg je als militair een functie in het buitenland? Dan is het Voorzieningenstelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD) op jou van toepassing.
Klik hier voor het VBD

Uitzending
Ga je op uitzending? Dan kun je in de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO) vinden welke financiële en andere voorzieningen op jou van toepassing zijn.
Klik hier voor de VVHO

Ben je meer geïnteresseerd in de zorg voor, tijdens en na een uitzending? De regels daarover staan in de Veteranenwet
Klik hier voor de Veteranenwet

en het Veteranenbesluit.
Klik hier voor het Veteranenbesluit