31 januari 2018

Rechtspositie voor burgermedewerkers

Voor de burgermedewerkers geldt een andere rechtspositie dan voor militairen. De overeenkomst is dat ook burgermedewerkers zich vaak suf zoeken naar de juiste informatie in de vele regelingen die voor hen op de MP-bundels staan.

Als leidraad bij het zoeken bieden we je een overzicht van de meest gezochte burgerregelingen en onderwerpen. Ben jij burgermedewerker bij Defensie en kom je er ondanks dit overzicht niet uit? Neem dan contact met ons op, dan zoeken we met je mee.

Loopbaan, van aanstelling tot ontslag
In het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD) vind je onder andere informatie over je aanstelling, loopbaan, werktijden, verlof en ontslag.
Klik hier voor het BARD

Inkomen, toelagen en vergoedingen
Zoals de naam al zegt, staat er in het Inkomstenbesluit Burgerlijke Ambtenaren Defensie (IBBAD) van alles over je inkomen. Dan gaat het niet alleen over bezoldiging, vakantiegeld en eindejaarsuitkering, maar ook over vergoedingen voor andere situaties. Denk daarbij aan ziekte, overwerk of onregelmatige diensten (TOD).
Klik hier voor het IBBAD

Een aantal toelagen, premies en vergoedingen is verder uitgewerkt in de Inkomstenregeling Burgerlijke Ambtenaren Defensie (IRBAD).
Klik hier voor de IRBAD

Reiskosten, woon-werk en dienstreizen
Het Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD) regelt van alles rondom verplaatsingen, niet alleen voor woon-werkverkeer maar ook als je bijvoorbeeld moet verhuizen.
Klik hier voor het VKBD

Een aantal onderwerpen uit het VKBD is verder uitgewerkt in de Verplaatsingskostenregeling Defensie (VKRD)
Klik hier voor de VKRD

Voor dienstreizen gelden weer afwijkende regels. Die zijn gebaseerd op het Besluit Dienstreizen Defensie (BDD)
Klik hier voor het BDD

Meer informatie over reiskosten en verblijfkosten tijdens een dienstreis kun je vinden in de Regeling Dienstreizen Defensie (RDD)
Klik hier voor de RDD

Buitenland
Krijg je als burgermedewerker een functie in het buitenland? Dan is het Voorzieningenstelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD) op jou van toepassing.
Klik hier voor het VBD