29 januari 2018

Rechtshulp werk en inkomen

Zit je als AFMP-lid met een vraag of (dreigend) probleem op het gebied van werk en inkomen? Dan kun je altijd een beroep doen op rechtshulp van de AFMP. Neem hiervoor contact op met onze kaderleden en raadsmannen op jouw locatie of met de afdeling Individuele belangenbehartiging (IBB) op het AFMP-hoofdkantoor.

Zij helpen je graag met deskundige informatie of een zorgvuldig advies over je rechtspositie.

Bemiddeling of bezwaarschrift
Heb je te maken met een (dreigend) arbeidsconflict? Dan kijken we eerst wat de AFMP kan bereiken door bemiddeling of door het aanspannen van een interne bezwaarprocedure (het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de werkgever).

Voorleggen aan de rechter
Leveren deze mogelijkheden geen (acceptabele) oplossing op, dan komt je dossier in handen van een AFMP-jurist of -advocaat. Die maakt een professionele inschatting van de kans op een gunstige uitkomst als de zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Vindt hij die kans groot genoeg, dan spant hij in overleg met jou een beroepsprocedure aan.

Uitgebreide dekking
De rechtsbijstand van de AFMP kent geen beperkingen die je bij andere rechtshulpverzekeringen wel aantreft, zoals de acceptatie van slechts één probleem per jaar of een maximaal aantal uren dat de behandeling van een zaak mag kosten. Bovendien zijn al onze zaakwaarnemers, juristen en advocaten gespecialiseerd in de rechtspositie van de militair en het burgerpersoneel bij Defensie.

Rechtshulp bij PTSS
Sinds jaar en dag zet de AFMP zich in voor meer erkenning van de mentale blessures die het werken bij Defensie met zich meebrengt en de gevolgen van onvoldoende preventie en nazorg op dat gebied. AFMP-leden die door hun werk een posttraumatische stressstoornis oplopen, kunnen dan ook rekenen op deskundige rechtsbijstand als de werkgever hun PTSS niet wil erkennen als een beroepsziekte. Ontvang je niet de juiste vergoedingen? Ook dan staan de juridische medewerkers van de AFMP voor je klaar.

Afdeling IBB
Hoe schakel je de AFMP in? Neem contact op met de afdeling Individuele belangenbehartiging (IBB) op het hoofdkantoor in Utrecht. Het rechtstreekse telefoonnummer is 085 – 89 00 430. Schriftelijk vragen stellen of een probleem melden kan via