Medezeggenschap

Medezeggenschap

Het doel van medezeggenschap
Door medezeggenschap worden de werknemers betrokken bij de totstandkoming van besluiten bij Defensie en biedt het militair en burger personeel de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het beleid en de gang van zaken bij de eenheid. Om een goede invulling van de medezeggenschap te bevorderen kent het Besluit Medezeggenschap Defensie (BMD) de Medezeggenschapcommissie diverse rechten en faciliteiten toe. Anderzijds krijgt de leiding van de eenheid belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Daar kan de leiding zijn voordeel mee doen, bijvoorbeeld bij het bepalen van het te voeren beleid en bij de besluitvorming.

Medezeggenschap draagt bij aan de kwaliteit van de besluitvorming en daarmee aan een draagvlag voor te nemen besluiten. Commandanten dan wel hoofden van dienst en het personeel doen er daarom goed aan medezeggenschap in hun organisatie optimaal te organiseren. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan in een tijd van ingrijpende wijzigingen in de organisatie en dreiging van boventalligheid.

Hoe zorgen we ervoor dat medezeggenschap binnen de organisatie beter wordt benut? Hoe kunnen commandanten, hoofden van dienst en personeelsvertegenwoordigers medezeggenschap goed invullen en borgen? Hoe kunnen ze de kwaliteit van het overleg verbeteren? En waarom werkt de ene aanpak beter dan de andere. Wij proberen onze leden in de medezeggenschap te ondersteunen in hun moeilijke werk en met hen te zoeken naar de voor hen beste oplossing. Daarbij staan communicatie, informatie en advisering centraal.

Verkiezingen
Ik wil een verkiezing van een MC melden (via webformulier).

Overzicht MC-verkiezingen

Aanmelden als kandidaat MC-verkiezing (via webformulier)

Veelgestelde vragen
BMD

URD

Uw rechtspositie
MP-portaal MinDef

Heeft u een vraag?
Stel 'm aan uw mc-contactpersoon. Zie de contactgegevens hieronder. 

Contact

KL, KLu, DMO:
Ron Segers
mobiel 06 – 53 52 60 83

Marine, CDC, BS:
Arjen Rozendal
telefoon 06 – 23 89 55 07
 
 
 
Stukken: