vfonds

vfonds

Het vfonds heeft als missie het vergroten van erkenning en waardering van oude én jonge veteranen; mensen die zich wereldwijd inzetten voor onze vrede en vrijheid. Het verbreden van het inhoudelijke speelveld van het vfonds door de toevoeging van het werkveld 'democratie, rechtsstaat en internationale rechtsorde' en daarnaast een nadrukkelijker accent op projecten rond actuele vraagstukken. Het ondersteunen van organisaties en projecten die discussie rondom democratie en rechtsstaat initiëren en organiseren en betrokkenheid bevorderen.