Samenlevingscontract

Samenlevingscontract

voor een aantrekkelijk tarief


Anders dan voor gehuwden of geregistreerde partners is voor ongehuwd samenwonenenden wettelijk niets geregeld. Toch zijn er voldoende situaties waarin het nuttig is om iets vastgelegd te hebben. Bijvoorbeeld bij de gezamenlijke huur/koop van een woning, het aanspraak kunnen maken op elkaars partnerpensioen, het kunnen erven van elkaar, maar ook bij het krijgen van kinderen.

Ons aanbod
Via de bond heb je de keuze uit verschillende samenlevingscontracten. Een basiscontract voor € 108,90 of een uitgebreid contract voor € 199,65. Met het basiscontract regel je alleen een gemeenschappelijke huishouding. Dit is in sommige gevallen voldoende, bijvoorbeeld als je aanspraak wilt kunnen maken op vergoedingen binnen Defensie waarop ook gehuwden recht hebben. Denk aan een hogere tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer.

Het uitgebreide contract regelt ook de onderlinge aanspraken op het partnerpensioen en het verblijvingsbeding in het contract zorgt ervoor dat bij onverhoopt overlijden de gezamenlijke bezittingen worden geërfd door de overblijvende partner.

De brochure over het samenlevingscontract kun je hieronder downloaden.

Bijlage: