OMVR advocaten

OMVR advocaten

OMVR advocaten  is onder meer gespecialiseerd in het militair ambtenarenrecht, waaronder begrepen het militair straf- en tuchtrecht, dat ook ziet op een veelheid van onderwerpen en incidenten die zich tijdens de uitoefening van de militaire dienst kunnen voordoen. Natuurlijk wordt u in eerste instantie geholpen door de juristen of advocaten van de AFMP. Maar soms is de vraag groter dan de beschikbare capaciteit en wordt door de AFMP verwezen.

Voor zaken die niet onder het reglement Juridische bijstand van de AFMP vallen kunt u ook terecht bij het kantoor. Advocaat Henk van de Meijden hanteert voor AFMP-leden een speciaal lager tarief!

 Ambtenarenrecht omvat meer dan een arbeidsovereenkomst tussen ambtenaar en overheidsinstelling. Ambtenaren hebben een andere rechtspositie dan die voortvloeit uit een "gewone" arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Deze rechtspositie wordt geregeld in het ambtenarenrecht.

Het ambtenarenrecht heeft een zeer specifieke plaats binnen het Nederlandse rechtssysteem. Het omvat veel meer dan alleen de arbeidsovereenkomst tussen ambtenaar en overheidsinstelling in enge zin. Samenwerkingsverbanden, stichtingen en organisaties die strikt genomen niet tot de overheid horen, maar daarin wel hun herkomst hebben, vallen er eveneens onder.
Een aparte subspecialisatie wordt gevormd door het militair ambtenarenrecht, waaronder begrepen het militair straf- en tuchtrecht, dat ook ziet op een veelheid van onderwerpen en incidenten die zich tijdens de uitoefening van de militaire dienst kunnen voordoen.

Het ambtenarenrecht wordt in Nederland slechts door een relatief beperkt aantal specialisten beoefend. OMVR geniet van oudsher een sterke reputatie in deze praktijk.