Juridische hulp

Juridische hulp

Eersteklas advies
Een verstandige werknemer van Defensie zorgt ervoor dat hij/zij op rechtspositioneel gebied verzekerd is van eersteklas advies, bemiddeling en – mocht een probleem met de werkgever echt helemaal uit de hand lopen – juridische vertegenwoordiging.

De AFMP heeft zijn leden op dat gebied een hoogwaardige dienstverlening te bieden. Deze is gebaseerd op de bijzondere combinatie van:
1. gespecialiseerde juridische deskundigheid in de militaire- en burger rechtpositie en
2. een zorgvuldig onderhouden voeling met de werkvloer.

De AFMP heeft niet alleen een team van professionele zaakwaarnemers/juristen die u kunnen helpen, maar beschikt ook over een netwerk van honderden kaderleden binnen Defensie. Dat geeft ons extra mogelijkheden om met betrokken en effectief maatwerk op te komen voor de belangen van individuele leden als u.

Als het echt nodig blijkt te zijn, zullen onze juridische medewerkers niet schromen om over te gaan tot het indienen van bezwaarschriften of het aanspannen van beroepsprocedures. Vaak hoeft het zover echter niet te komen: een hoop problemen weten onze belangenbehartigers voor die tijd al op te lossen door informeel te adviseren en te bemiddelen.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden

Heeft u vragen, wilt u juridisch advies of juridische ondersteuningen dan kunt u onze afdeling Individuele Belangenbehartiging telefonisch bereiken op nr. 0348-707433. U kunt ook een email sturen naar [email protected]