Groot en sterk

Groot en sterk


Kies voor een grote, moderne bond. Die sterk is in onderhandelen. En die je laat profiteren van aantrekkelijke ledenkortingen. Dat kan er maar één zijn: de Algemene Federatie van Militair Personeel, aangesloten bij de FNV.

Verenigingsstructuur
Het hoogste orgaan van de vereniging is de Algemene Vergadering, bij de AFMP Bondsvergadering genoemd. De leden worden in de Bondvergadering vertegenwoordigd door de leden van de Kaderraad van de sector Marine, Landmacht, Luchtmacht, Marechaussee en Postactieven.

De vereniging wordt bestuurd door het Algemeen Bestuur dat wordt gekozen door de leden van de Bondsvergadering. De dagelijkse leiding is in handen van het Dagelijks Bestuur dat bestaat uit de Voorzitter, de vicevoorzitter / 1e onderhandelaar en de secretaris.

Contactpersoon
Bij vrijwel elk onderdeel van Defensie zijn contactpersonen van de AFMP aanwezig.  Heb je een vraag of probleem? Een contactpersoon is meestal verrassend dichtbij. Voor nadere informatie over de contactpersoon in uw buurt kun je contact opnemen met het sectorhoofd.  

Informeren, communiceren en adviseren
 Om de communicatie tussen de werkvloer en het bestuur structureel vorm en inhoud te geven is het Sectorenberaad geformeerd. De kaderleden in het sectorenberaad informeert en adviseert het bestuur bij belangrijke kwesties zoals bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden. Wij vinden het belangrijk om al onze leden goed op de hoogte te houden van actuele zaken waar u als lid mee te maken heeft (arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, UKW, pensioen e.d.)

Onafhankelijk
De AFMP is onafhankelijk van Defensie. Samen met ons kun je dus elke confrontatie aan! Door ons grote ledenaantal zijn we een serieuze gesprekspartner die actie voert wanneer het moet. De professionele onderhandelaars weten voor jouw salaris, arbeidstijden, scholing en pensioen het maximale eruit te slepen bij het arbeidsvoorwaardenoverleg. Als nieuw lid maak je de AFMP nóg sterker.

Altijd op de hoogte
Wij vinden het belangrijk om al onze leden goed op de hoogte te houden van actuele zaken binnen Defensie. Dat doen we met de website www.afmp.nl, het tijdschrift OpLinie en informatiebulletins. Hierin geven we jou ook graag de ruimte, bijvoorbeeld als je een mening wilt delen met andere
leden.

Slim samenwerken
De AFMP/FNV is sinds 1994 aangesloten bij de machtige vakcentrale FNV (1,1 miljoen leden), de Algemene Centrale van Overheids personeel (ACOP, 400.000 leden) en de Europese Organisatie van Militairen (Euromil, 500.000 leden). Hierdoor is er via de FNV overleg met de Stichting van de Arbeid en de Sociaal Economische Raad (SER) en via  Euromil met het Europees Parlement. Ook heeft de AFMP rechtstreeks contacten met leden van de Tweede Kamer. Aantasting van de rechtspositie van Nederlandse militairen kunnen we daarom meteen tegengaan. Jij en je collega’s hebben ook hier flink profijt van.

Ontstaan
De AFMP is voortgekomen uit Ons Belang (OB), de Vereniging voor Militair Technisch en specialistisch Beroepspersoneel (VMBT) en de Algemeene Militaire Pensioenbond (AMP). Deze drie organisaties fuseerden op 1 januari 1992 in de vereniging Algemene Federatie van Militair Personeel.