BNMO

BNMO

De BNMO is de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Een onafhankelijke privaatrechtelijke organisatie voor beschadigde (ex) militairen en hun gezinnen. De AFMP werkt op het gebied van de belangenbehartiging van veteranen en dienstslachtoffers nauw samen met de BNMO. De BNMO biedt zorg en de AFMP heeft toegang tot het georganiseerd overleg bij Defensie. De samenwerking dient de leden van beide organisaties.