Zorgzaam verzekerd

Zorgzaam verzekerd

Collectieve ziektekostenverzekering
Zorgzaam is een privaatrechtelijke stichting zonder winstoogmerk, opgericht door de Centrales van Overheidspersoneel, de vakbonden voor defensiepersoneel.

Het doel van Zorgzaam is het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering tegen een zo aantrekkelijk mogelijke premie. Zorgzaam richt zich op iedereen die een arbeidsrelatie heeft of heeft gehad met het ministerie van Defensie. Ook gezinsleden kunnen meedoen.

Tot 18 jaar zijn de kinderen gratis verzekerd, zowel voor de basisverzekering Zorgzaam als voor de aanvullende verzekeringen Zorgzaam. Hierbij geldt wel dat de kinderen gratis zijn verzekerd voor dezelfde aanvullende verzekering waar minimaal 1 van beide ouders ook voor is verzekerd.
Wilt u uw kinderen onder de 18 jaar zo uitgebreid mogelijk verzekerd hebben? Dan zult u eveneens dezelfde aanvullende verzekering moeten afsluiten. Dit geldt niet, indien beide ouders zijn verzekerd bij de SZVK of indien er sprake is van een alleenstaande ouder, die als militair is verzekerd bij de SZVK. En tenslotte ook niet voor nagelaten betrekkingen (weeskinderen).

Helpdesk
De Helpdesk Zorgzaam is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer: (072) 527 76 77 Vanuit het buitenland +31 72 527 76 77.

Ga voor meer informatie, bijvoorbeeld over de polisvoorwaarden naar de website van Zorgzaam (www.zorgzaamverzekerd.nl). Overzichten van premies en vergoedingen vindt u op https://www.zorgzaamverzekerd.nl/premie-2017

Postadres voor Klachten Zorgzaam/Univé: Postbus 445, 5600 AK  Eindhoven

Mijn Zorgzaam

Vanaf 30 juni 2015 is Mijn Zorgzaam operationeel en het is nu mogelijk om uw verzekeringszaken bij Zorgzaam zelf te regelen via de site.

U kunt inloggen op www.mijnzorgzaam.nl. Om er zeker van te zijn dat de site en uw persoonlijke gegevens goed zijn beschermd, werkt Zorgzaam met een dubbele veiligheidscheck.

U logt in met uw persoonlijke DigiD. De Wet bescherming persoonsgegevens verplicht alle zorgverzekeraars om zorggegevens goed te beschermen. Daarom hebben alle zorgverzekeraars in de nieuwe gedragscode van Zorgverzekeraars Nederland afgesproken dat vanaf april 2015 uw zorggegevens extra beveiligd zijn. Dit gebeurt met een sms-controle bij het inloggen. Zo wordt zeker gesteld dat u degene bent die de gegevens inziet.

Op uw persoonlijke pagina kunt u al uw verzekeringsgegevens inzien, de stand van zaken m.b.t. uw eigen risico en kunt u rechtstreeks declaraties invoeren.

Wilt u een sms code of DigiD aanvragen? Ga dan naar https://www.digid.nl