SZVK

SZVK

Voert regeling ziektekostenverzekering uit
De SZVK is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), dat namens Defensie de arbeidsvoorwaardelijke Regeling Ziektekostenverzekering Militairen uitvoert.

De SZVK is opgericht per 1 januari 1995. De Stichting heeft een bestuur. Dit bestuur is paritair samengesteld, dat wil zeggen dat vertegenwoordigers van de werkgever (benoemd door het ministerie van Defensie) en vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties (benoemd op voordracht van de centrales van overheidspersoneel) zitting hebben. Dit waarborgt een evenwichtige belangenbehartiging.

De SZVK is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), dat namens Defensie de arbeidsvoorwaardelijke Regeling Ziektekostenverzekering Militairen uitvoert. De SZVK is opgericht per 1 januari 1995. De Stichting heeft een bestuur. Dit bestuur is paritair samengesteld, dat wil zeggen dat vertegenwoordigers van de werkgever (benoemd door het ministerie van Defensie) en vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties (benoemd op voordracht van de centrales van overheidspersoneel) zitting hebben. Dit waarborgt een evenwichtige belangenbehartiging.

De SZVK heeft de regie van de ziektekostenverzekering in handen. De SZVK doet voorstellen voor het vaststellen van de inhoud van het pakket en de hoogte van de premie. Deze verzekering wordt uitgevoerd door het bureau van de SZVK. Het bureau telt op dit moment 5 medewerkers. Het bureau van de SZVK is gevestigd in Den Haag.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op via de contactpagina van www.szvk.nl of bel naar de Helpdesk SZVK op telefoonnummer: 072-527 7677.

Univé Zorg alarmservice
Indien u hulp in het buitenland nodig hebt met betrekking tot zorg belt u vanaf 1 januari 2012 naar een andere alarmcentrale. De nieuwe alarmcentrale is onderdeel van de ANWB. SZVK-verzekerden kunnen bellen naar telefoonnummer +31 40 297 57 40. Het is goed om te weten dat op de achterkant van uw SZVK-pasje nog het oude nummer staat. Dit is op zich geen probleem, aangezien u bij het bellen naar dit nummer direct wordt doorverbonden naar de nieuwe alarmcentrale.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) (www.szvk.nl)
Klachten

Mocht u een klacht hebben over SZVK, dan kunt u deze sturen naar:

SZVK/Univé Verzekeringen
t.a.v. team MvD
Postbus 445
5600 AK Eindhoven