Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

Gratis en met ruime 24-uurs dekking
Als lid van de AFMP heeft u een gratis ongevallenverzekering met een 24-uurs dekking voor 'onder andere' woon-werkverkeer en sportactiviteiten.
Alle actief dienende militairen en burgers, oud-militairen en oud-burgerpersoneelsleden die lid zijn van de AFMP vallen via hun lidmaatschap onder een gratis collectieve ongevallenverzekering die de AFMP heeft afgesloten. De ongevallenverzekering heeft een zeer uitgebreide 24-uursdekking, wereldwijd in en buiten het werk.
 
De dekking geldt ook voor AFMP-leden die in het buitenland wonen. Dus alle ongevallen, zowel in privétijd als in werktijd, in Nederland of in het buitenland vallen onder de dekking. De verzekering stopt bij het bereiken van de 75-jarige leeftijd.
 
Bijzonder aan deze gratis verzekering is ook dat er dekking is tijdens uitzendingen en dat zelfs molest is meeverzekerd. En dat laatste is bij andere verzekeringen meestal uitgesloten!
 
De verzekerde bedragen voor leden zijn als volgt:
» Bij overlijden € 5.000
» Bij blijvende invaliditeit € 10.000.

Bij blijvende gedeeltelijke invaliditeit wordt een gedeeltelijke uitkering gedaan.
 
Wij wijzen erop dat een dodelijk ongeval binnen 48 uur, maar uiterlijk voor de crematie of begrafenis bij ons moet worden gemeld. Een geval van blijvende invaliditeit door een ongeval moet binnen drie maanden gemeld worden.
 
Gebruik het aangifteformulier dat u hieronder als Word-bestand kunt downloaden en stuur dit naar [email protected]