FNV

De AFMP is sinds 1994 aangesloten bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).

De FNV is een vereniging van vakbonden die de belangen behartigt van werkenden en uitkeringsgerechtigden. Ruim 1 miljoen mensen zijn lid van een FNV-bond. En niet voor niets. De FNV heeft professionele cao-onderhandelaars, deskundige juristen en prima belastingconsulenten. In het Haagse overlegcircuit is de FNV een betrouwbare sociale partner. www.fnv.nl