Contributie

Contributie

Naar draagkracht
Bij de AFMP/FNV betaal je contributie naar draagkracht. Als je een wat hogere rang hebt dan vragen we van jou iets meer contributie dan voor bijvoorbeeld de soldaat of de matroos. Onderlinge solidariteit in onze beroepsgroep is daarvoor de belangrijkste drijfveer. Het bedrag dat je maandelijks aan contributie verschuldigd bent weegt overigens niet op tegen de voordelen die je van het lidmaatschap hebt. Als je een beetje handig met je lidmaatschapskaart omgaat verdien je de contributie meer dan terug en kun je zelfs dus verdienen aan je lidmaatschap.

Contributie per 1 januari 2016

De Basiscontributie bedraagt 11,78 (=100%). Afhankelijk van uw rang, stand of schaal betaalt u een contributiebedrag dat is afgeleid van de basiscontributie.

Groep 1:
Matroos / Soldaat / Korporaal KL/KLu of overeenkomstig (030/060/100/110)
Burgerambtenaren schaal 1 en 2
Contributiebedrag 8,25 (=70%)

Groep 2:
Korporaal KM / Sergeant / Wachtmeester of overeenkomstig (150/200)
Burgerambtenaren schaal 3 en 4
Contributiebedrag 10,60 (=90%)

Groep 3:
Sergeant 1 / Wachtmeester 1 / Sergeant-Majoor of overeenkomstig (240/280)
Burgerambtenaren schaal 5 en 6
Contributiebedrag 11,78 (=100%)

Groep 4:
Adjudant / Luitenant / Kapitein of overeenkomstig (320/530/560)
Burgerambtenaren schaal 7 t/m 10
Contributiebedrag 14,14 (=120%)

Groep 5:
Majoor en hoger of overeenkomstig (620 en hoger)
Burgerambtenaren schaal 11 en hoger
Contributiebedrag 16,49 (=140%)

Groep 6:
Gepensioneerden / Post-actieven / niet actief dienenden / leden van het korps
nationale reserve / overige reservisten / leden met uitkering UKW, VUT, BVLOM,
UBM-O of wacht-geldregeling
Contributiebedrag 8,25 (=70%)

Nabestaanden
Contributiebedrag 5,89 (=50%)