Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Lid worden van de AFMP

Ben je overtuigd van de voordelen die het lidmaatschap biedt dan kun je jezelf aanmelden door het invullen van het digitale aanmeldingsformulier. Je kunt natuurlijk ook gewoon bellen naar de AFMP/FNV in Utrecht; je krijgt dan een papieren aanmeldformulier toegezonden. Het telefoonnummer is 085 - 89 00 470

Wil je nog even checken wat de contributie is: klik hier

Bij toestemming wordt de contributie ingehouden op het salaris.
Algemene voorwaarden: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van minimaal een jaar. De opzegtermijn is twee volle kalendermaanden.

Bij het verzenden van dit formulier zal er een kopie van de ingevulde gegevens naar het door uw opgegeven e-mailadres worden verzonden.