Geen fiscaal voordeel

Geen fiscaal voordeel

Vakbondscontributie
In tegenstelling tot wat er in OpLinie deze maand staat vermeld kan dit jaar de vakbondscontributie niet worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. De regels rondom de aftrek vakbondscontributie zijn gewijzigd. Dit had ondergebracht moeten worden in het cafetariamodel. Omdat ook de werkgever daar een deel aan bij moet dragen is in de onderhandelingen de keuze gemaakt om de ruimte die beschikbaar is anders te gebruiken.
Vanaf 1 januari 2018 kan iedereen ervoor kiezen om maximaal € 750 van het belaste salaris of je vakantie-uitkering uit te ruilen voor een onbelast bedrag voor een fiets en/of pc. Dit betekent dat je over het uitgeruilde bedrag geen belasting hoeft te betalen. Nadere details moeten nog worden uitgewerkt. De mogelijkheid blijft ook bestaan om de belaste eindejaarsuitkering uit te ruilen voor een onbelaste aanvullende kilometervergoeding voor woon-werkverkeer met eigen vervoer. De fiets- en pc-regeling is een uitbreiding van de mogelijkheden. Helaas is hiervoor dus de mogelijkheid van het aftrekken van de vakbondscontributie komen te vervallen.