37e Bondsvergadering

37e Bondsvergadering

 
Het Algemeen Bestuur van de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP) brengt ter algemene kennis van de leden dat op vrijdag 30 juni 2017, aanvang 14.00 uur, de 37e Bondsvergadering (BV) wordt gehouden in De Schildkamp, Leerdamseweg 44, 4147 BM Asperen. Inloop vanaf 13.30 uur.
 
In deze BV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 21, lid 3, in relatie tot artikel 25, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. 
 
De BV is toegankelijk voor leden van de AFMP. Andere (bezoekende) leden – niet zijnde afgevaardigden – zijn dus van harte welkom. Zij dienen zich schriftelijk aan te melden bij de secretaris van de vereniging [email protected], Postbus 157, 3440 AD Woerden. Hun kosten voor deelname aan de vergadering komen niet voor rekening van de vereniging. Bij de rondvraag heeft ieder lid van de vereniging het recht – met in achtneming van het reglement van orde – het woord te voeren.
 
De betreffende vergaderstukken zijn vanaf 17 mei 2017 in het bezit van de hoofden van de sectoren en kunnen vanaf deze datum door de overige leden worden opgevraagd bij het secretariaat van de vereniging, [email protected] .
 
 
Woerden, 11 mei 2017.
 
Namens het Algemeen Bestuur,
 
A. Snels, voorzitter
A. Michel, secretaris / penningmeester